Vanzare deseuri feroase Imprimare E-mail

 

ANUNT DE PARTICIPARE

C.N.C.F. „CFR” SA, cu sediul în Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod postal 010873 organizeaza procedura de licitatie cu oferta in plic, urmata de strigare libera, competitiva a pretului, prin care , ofera în vederea vanzarii cantitatea de 19.653 tone deseuri feroase provenite din materiale recuperate urmare lucrarilor de intretinere si reparatie a liniilor de cale ferata, conform prevederilor din Caietul de sarcini, dupa cum urmeaza:

 

Deseurile feroase se vor licita astfel:

 

 

Deseuri feroase rezultate din:

Cantitătile de marfă

pe (tone)

Cantitatea totală (tone)

Pret minimal de pornire a licitatiei

(USD/tonă)

Garantia de participare (lei)

1.

SUCURSALELE CREIR CF 1-8

sina

14.266

19.653

340

470.000 lei

aparate de cale

1.951

Material marunt

2.040

tabliere

1.396

 

Pretul de pornire nu contine TVA, dar include taxa de mediu de 3%.

Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate; nu se accepta oferte partiale.

Documentatia de licitatie se poate ridica de la sediul C.N.C.F. „CFR” SA contra sumei de 105 lei, la care se adauga TVA, in baza unei solicitari scrise .

Solicitarile pentru cumpararea documentatiei de licitatie, se depun la sediul C.N.C.F. „CFR” SA B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, aripa GRIVITA, etaj 5 , camera 79, de luni-vineri între orele 9.00 – 14.00 si/sau la fax: 021/3192433 ;021/3192402 .

Oferta si documentele care însotesc oferta se vor depune la sediul C.N.C.F. „CFR” SA, pana la data de 5.12.2012, ora 1000

Limba de redactare a ofertei este: limba romana.

Modalitatea de prezentare a ofertei: Oferta se va prezenta in plic inchis si netransparent, conform documentatiei de licitatie.

Garantia de participare la procedura, conform tabelului, se va constitui în favoarea C.N.C.F. „CFR” SA. pana la data limita de depunere a ofertelor.

Licitatia se va desfasura la sediul C.N.C.F. „CFR” SA, în Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, aripa GRIVITA, etaj 5 camera 79 ,în data de 05.12.2012, ora 1100 si pot participa persoane fizice si/sau juridice autorizate sa desfasoare operatiuni de valorificare a deseurilor feroase inscrisi la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri conform Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, care îsi manifesta dorinta de a cumpara deseurile feroase în conditiile Documentatiei de licitatie.

 

Alte informatii:

  • Ofertantii trebuie sa fac dovada eligibilitatii, inregistrarii, Autorizatie de Mediu, etc, conform Documentatiei de licitatie;

  • Cumparatorul va achita în avans întreaga valoare a contratului, dupa care poate prelua marfa;

  • Marfa adjudecata va fi preluata, în termenele stabilite la contractare, de catre cumparator de la locatiile specificate de vanzator, în starea în care se afla, cheltuielile de debitare, manipulare, încarcare, cantarire si transport fiind în sarcina cumparatorului.

Informatii privind desfasurarea procedurii se pot obtine zilnic la sediul C.N.C.F. „CFR” SA.- Directia Comerciala – Serviciul Achizitii Publice Surse Proprii Buget de Stat, telefon/fax 021/3192433 sau 021/3192402 ; persoana de contact: Craciun Dorina.

 

 
< Precedent