Invitatie de participare.Fier vechi Imprimare E-mail

INVITAŢIE DE PARTICIPARE


 

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (B.R.M.), cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, cod poştal 013701, organizează procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigare liberă a preţului, prin care C.N.C.F. „CFR” SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poştal 010873, în temeiul prevederilor Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri şi Regulamentului BRM privind vânzarea mărfurilor prin licitaţie, oferă în vederea vânzării fier vechi provenit din şină uzată, aparate de cale uzate, material mărunt de cale şi tabliere nefolosibile, conform prevederilor din Caietul de sarcini, după cum urmează:
 

Nr. lot Denumire lot Cantitate estimată

(tone)

Pret pornire

(euro/tona)

Garanţia de participare

(lei)

1. Fier vechi rezultat şină uzată nerefolosibilă 9.917 200 170.000
2. Fier vechi rezultat din aparate de cale uzate 2.169 200 37.000
3. Fier vechi rezultat din material mărunt de cale 1.783 170 26.000
4. Fier vechi rezultat din tabliere metalice nerefolosibile 1.865 170 27.000


 

Preţul de pornire nu include taxa de mediu .

Locaţia produselor scoase la vânzare: pe raza Sucursalelor Regionalelor de Cai Ferate 1-8 din cadrul C.N.C.F. „CFR” SA .

Livrarea deşeurilor se va face pentru fiecare lot în parte, în condiţia de livrare Franco loc de depozitare

Termen de preluare: max 30 zile calendaristice de la data semnării contractului

Se vor depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se acceptă oferte parţiale.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul B.R.M., până la data de 15.10.2009 , ora 1300 . Tariful de acces la licitaţie este de 300 lei, la care se adaugă TVA, şi poate fi achitat la casieria B.R.M.

Garanţia de participare la procedură, conform tabelului de mai sus, se va constitui în favoarea B.R.M. până la data limită de depunere a ofertelor. Contul de garanţii al BRM este: RO10 INGB 0001 0081 6693 8930 deschis la ING BANK sucursala BUCURESTI.

Licitaţia se va desfăşura la sediul B.R.M. în data de 15.10.2009 , ora 1400 şi pot participa persoane juridice române/străine care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra produsele în condiţiile Documentaţiei de licitaţie.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45; 021/316.17.59, sau la fax 021/317.28.78.

Persoana de contact: George Alangiu , mobil: 0722 43 13 19; 0724 234 029

 
Urmator >