Licitatie inchirieri locatii 05.10. 2012

 COMPANIA NATIONALA CAI FERATE „CFR” S.A.

SUCURSALA CREIR CF BUCURESTI-DIVIZIA PATRIMONIU
Sediul: Localitatea Bucuresti , Str. Piata Garii de Nord, nr.1-3,sector 1.
 
Organizeaza in data de 05.10. 2012, ora 9,00, la sediul Sucursalei CREIR
CF Bucuresti-Divizia Patrimoniu , licitatie publica ,deschisa , cu strigare ,pentru
inchirierea de locatii situate pe raza Regionalei CF Bucuresti , dupa cum urmeaza :
 
Statia CF Campina, locatie in suprafata de 1,00 mp, cu destinatia „ amplasare aparat
bauturi calde ”,pret minim de pornire 133,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Zona Reviziei de vagoane Grivita (str Bucegi nr 1-2, sector 1, Bucuresti ), locatie in
suprafata de 89,00 mp, cu destinatia „ magazie-organizare de santier ”,pret minim
de pornire 17,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Sinaia, locatie in suprafata de 32,80 mp, cu destinatia „depozitare bagaje
de mana ”,pret minim de pornire 8,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Sinaia, locatie in suprafata totala de 28,00 mp, din care 14 mp cu
destinatia „ magazin alimentar mixt ”,pret minim de pornire 32,00 Lei/mp/luna +
TVA si 14 mp cu destinatia „ depozitare ”,pret minim de pornire 8,00 Lei/mp/luna +
TVA;
 
Zona statiei CF Pantelimon, linia CF Buc-C-ta la km 13+218, locatie in suprafata de
200,00 mp, cu destinatia „ amplasare garaj ”,pret minim de pornire 2,31 Lei/mp/
luna + TVA ;
 
Zona statiei CF Pantelimon, linia CF Buc-C-ta la km 14+525, locatie in suprafata
totala de 500,00 mp, din care 475 mp cu destinatia „ depozitare materiale ctii si
combustibil solid ” si 25 mp cu destinatia „ parcare auto ” ,pret minim de pornire
2,42 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Zona statiei CF Mogosoaia, locatie in suprafata de 13195,00 mp, cu destinatia „
statie asfalt si statie preparare balast stabilizat ’’,pret minim de pornire 0,94 Lei/mp/
luna + TVA ;
 
Statia CF Sinaia, locatie in suprafata totala de 39,00 mp, din care 31,00 mp cu
destinatia „ alimentatie publica (fast food, cofetarie, patiserie) ”,pret minim de
pornire 33,00 Lei/mp/luna + TVA, 8,00 mp cu destinatia „ magazie,vestiar ”,pret
minim de pornire 16,50 Lei/mp/luna + TVA si 14 mp cu destinatia terasa sezoniera,
pret minim de pornire 16,00 lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Sinaia, locatie in suprafata de 12,50 mp, cu destinatia „ activitati
comerciale ”,pret minim de pornire 34,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Sinaia, locatie in suprafata de 14,00 mp, cu destinatia „ comercializare
produse alimentare/nealimentare ”,pret minim de pornire 39,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Bucurestii Noi , locatie in suprafata de 30 mp, destinatia „ depozitare
marfuri „ ,pret minim de pornire 8,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Zona Statiei CF Urziceni, locatie in suprafata de 605 mp, destinatia „ comercializare
accesorii auto, utilaje agricole, materiale de constructii, materiale tehnico-
sanitare,etc.„ ,pret minim de pornire 3,08 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Urziceni, spatii in suprafata totala de 65,50 mp, destinatia „comercializare
produse alimentare si fast food„ pret minim de pornire 12,00 Lei/mp/luna + TVA si teren
in suprafata de 30 mp cu destinatia „terasa”, pret minim de pornire 6,00 lei/mp si luna
+TVA ;
 
Statia CF Urziceni, locatie in suprafata de 320 mp, destinatia „prestari servicii„ ,pret
minim de pornire 5,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia
CF
Bucuresti
Progresu,
teren
in
suprafata
de
7000mp,
destinatia „depozitare,operare materii prime si semifabricate metalurgice„ ,pret minim de
pornire 1,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Zona Liniei CF colectoare Cotroceni-Filaret (intersectia cu str. Rahovei), teren in
suprafata de 6,00 mp, pentru amplasare modul cu destinatia „comercializare produse
nealimentare, florarie, textile, cosmetice, accesorii, etc.„ ,pret minim de pornire 34,00
Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Titu, teren in suprafata totala de 50 mp, din care: 15 mp pentru amplasare
modul cu destinatia „comercializare produse alimentare/nealimentare”,pret minim de
pornire 46,00 Lei/mp/luna + TVA si 35 mp pentru destinatia „depozit ambalaje”, pret
minim de pornire 11 lei/mp/luna+TVA;
 
Statia CF Ghighiu, locatie in suprafata de 12,32 mp, destinatia „birou„ ,pret minim de
pornire 23,10 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Comana, locatie in suprafata de 55,00 mp, destinatia „ farmacie„ ,pret minim de
pornire 9,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Maneciu, locatie in suprafata totala de 310,00 mp, cu destinatia depozitare si
comercializare materiale de ctii, din care 50 mp spatiu pret minim de pornire 7,30 Lei/
mp/luna + TVA si 260,00 mp teren pret minim de pornire 2,10 Lei/mp/luna + TVA ;
Statia CF Maneciu, locatie in suprafata de 250,00 mp, destinatia „drum acces„ ,pret
minim de pornire 1,10 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Maneciu, locatie in suprafata de 120,00 mp, destinatia „depozit marfuri si
ambalaje„ ,pret minim de pornire 1,37 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Faget Teleajen, locatie in suprafata de 1100,00 mp, destinatia „drum
acces„ ,pret minim de pornire 1,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Oltenita, locatie in suprafata de 207,00 mp, destinatia „ amplasare SKID„ ,pret
minim de pornire 3,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Ploiesti Nord, locatie in suprafata de 300,00 mp, destinatia „gradina si
agricultura„ ,pret minim de pornire 0,07 Lei/mp/luna + TVA
 
Linia CF Bucuresti – Giurgiu de la km 9+600 la km 11+650, locatie in suprafata de
24060,00 mp, destinatia „drum acces depozit ecologic„ ,pret minim de pornire 0,94 Lei/
mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Ploiesti Sud, locatie in suprafata de 150,00 mp, destinatia „depozit
marfuri„ ,pret minim de pornire 8,67 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Ploiesti Sud, locatie in suprafata de 1,00 mp, destinatia „amplasare aparat
bauturi calde„ ,pret minim de pornire 154,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Statia CF Ploiesti Vest, locatie in suprafata de 1,00 mp, destinatia „amplasare aparat
bauturi calde„ ,pret minim de pornire 154,00 Lei/mp/luna + TVA ;
 
Zona statiei CF Ploiesti Vest(la bariera CF km 63+000), 6 locatii in suprafata de 25,00
mp fiecare, destinatia „ parcare autoturism proprietate personala „ ,pret minim de pornire
0,94 Lei/mp/luna + TVA
 
Statia CF Ploiesti Sud, locatie in suprafata de 55,15 mp, destinatia „cabinet medical„ ,pret
minim de pornire 17,18 Lei/mp/luna + TVA ;
 
In vederea participarii la licitatie este necesara achizitia caietului de
sarcini,unde se regasesc criteriile de selectie a ofertantilor,pretul minim de pornire
perioada de valabilitate a contractelor de inchiriere, precum si valoarea taxelor ce
trebuie achitate respectiv:
-taxa caiet sarcini ;
-taxa de participare la licitatie ;
-garantie de asigurare.
Garantia de asigurare se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei .
Taxa de participare si taxa pentru caietul de sarcini nu se returneaza in cazul
neadjudecarii licitatiei.
Documentatia necesara participarii la licitatie se poate procura si se va depune
pana la data de 28.09. 2012, ora 12.00 la sediul Sucursalei CREIR CF Bucuresti
Divizia Patrimoniu ,tel.021/ 3182383, 021/3199529 interior 133452.